ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ നടന്‍ കണ്ണന്‍ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു

രണ്ട് കേസുകളില്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്നും ജാമ്യം ലഭിക്കാതിരുന്ന…

ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ നടന്‍ കണ്ണന്‍ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s